POSTOPEK IZDELAVE KERAMIČNIH PREVLEK IN MOSTIČKOV


Preparacija zob

Preparacija zoba - Izdelava keramične prevleke se prične s preparacijo (brušenjem) zoba, pri čemer se zmanjša volumen zobne krone za eno tretjino v vseh treh smereh, da bi se zobna masa lahko nadomestila s keramično prevleko, ki prostorninsko ne sme biti večja od naravne krone zoba, ki jo je pacient imel prej.

Z merjenjem pozicije določenih točk na čeljusti lahko točno izračunamo višino, širino in debelino vsakega zoba. Za to danes obstajajo računalniški programi, ki jih uporabljamo v vsakdanji praksi.

Odtis

Po preparaciji zoba se vzame odtis, ki se pošlje v laboratorij, kjer se izdela keramična prevleka, takoj po odtisu pa se izdela začasna prevleka, tako da pacient iz ordinacije ne odide z zbrušenimi zobmi. 

 

Začasne prevleke in mostički 

Po preparaciji odtisa zob se v ordinaciji takoj izdelajo začasne prevleke ali mostički, tako da pacient iz ordinacije ne odide z zbrušenimi zobmi, ampak dobi začasne zobe, ki jih nosi do izdelave končnega trajnega izdelka v laboratoriju in do cementiranja trajnega izdelka na zobe.

Cementiranje prevlek in mostičkov

Ko je keramična prevleka izdelana, se pregleda njen videz in stiki z ostalimi zobmi v ustih in gotova keramična prevleka se cementira na zob s posebnimi, sodobnimi adhezivnimi zobnimi cementi.