POSEGI PROTETIKE - PREJ IN POTEM


Cirkon - keramične prevleke in mostički:

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

  

Kovinsko-keramične prevleke: