Univ. mag. dr. med. dent. Ivan Dežulović

spec. parodontolog

Študij stomatologije:

2006. Stomatološka fakulteta Univerze v Zagrebu, pridobil naziv doktor dentalne medicine

Podiplomski študij in specializacija:

 • 2017 Stomatološka fakulteta Univerze v Zagrebu, konča podiplomski doktorski študij, pridobi naziv Univerzitetni magister.
 • 2016 Stomatološka fakulteta Univerze v Zagrebu na Zavodu za parodontologijo konča specializacijo iz parodontologije in pridobi naziv specialist parodontolog.

V sklopu specializacije obiskuje strokovno prakso na Zavodu za parodontologijo v Milanu pod mentorstvom prof. Rasperinija.

Glavno področje dela:

Predprotetična parodontološka priprava pacientov, multidisciplinarna obdelava pacientov s težjimi oblikami parodontitisa, prekrivanje razgaljenih zobnih korenin in vodena regeneracija tkiva in kosti.

Strokovno izpopolnjevanje in priznanja:
2018 Universita degli studi di Torino, Ospedale San Giovanni Battista Molinette Via Nizza 230, Torino Torino (Italija). www.unito.it

 • Uporaba lupe za magnifikacijo pri mikrokirurških parodontoloških operacijah.
 • Asistent pri regenerativnih, mukogingivalnih, resektivnih in implantoloških posegih.
 • Načrtovanje parodontološkega zdravljenja v skladu z zdravljenjem ostalih specialnosti (protetika, ortodontija, konzervativna stomatologija, endodontija).
 • Uporaba fotografije pri operativnih posegih in spremljanju primerov.

2018 Osteology in Torino
2017 Zavod za parodontologijo v Torinu
Strokovna praksa pod mentorstvom prof. Aimettija.
2017 ESCD Heart of esthetics in Zagreb
2017 Hrvaški parodontološki dnevi v Šibeniku
2016 Universita degli studi di Milano, Ospedale Ca Granda Via Commenda 12, Milano Milano (Italija). www.unimi.it

 • Asistent pri parodontoloških in implantoloških posegih.
 • Postavitev diagnoze pacientom, ki pridejo na prvi specialistični pregled.
 • Reevaluacija pacientov po končanih operativnih posegih (regenerativni, mukogingivalni in implantološki). Analiza kompleksnih primerov.
 • Načrtovanje računalniško vodene implantacije.

2016 Una giornata con il Dr. Marco Ronda in Padova
2016 Enhanced natural healing congress in Leuven
2016 Corso di aggiornamento SIO in Florence
2016 EAO congress in Paris
2016 Osteology in Monaco
2016 Annual conference of SIdP in Torino
2016 Amici di Brugg in Milan, April
2015 Europerio 8 in London,
2015 Quintessence Congress in Zagreb
2015 Croatian periodontology days in Zagreb
2015 Perioimplant 4. congress in Opatija
2014 Quintessence congress in Zagreb
2014 Perioimplant 3, congress in Opatija
2013 Croatian periodontology days in Zagreb
2012 Perioimplant 2, congress in Opatija
2012 Dennis Tarnow alumni&friends symposium in Venice
Od 2006 Stalno izpopolnjevanje v organizaciji HKDM (Hrvatska Komora Dentalne Medicine):

Redno se izobražuje in strokovno izpopolnjuje na področju parodontologije tako na Hrvaškem kot tudi v tujini.
Sodeloval na strokovnem srečanju “Parodontološki dani” 2015 v Zagrebu s temo “Celjenje prostega gingivalnega transplantata pri bolnikih z dolgoletnim nadzorovanim diabetesom tipa I“.

Delovne izkušnje:
Od 2018 Dental esthetic centar, Zagreb, Hrvaška
Strokovni sodelavec na področju parodontologije

Od 2018 Stomatološka Poliklinika Zagreb – Oddelek za gerantostomatologijo, Zagreb, Hrvaška Gerantostomatolog

Od 2013 Zobna ordinacija dr. Dežulović Nino, Zagreb, Hrvaška
Parodontologija, implantologija, stomatološka protetika in splošna stomatologija

2012 - 2013 Zdravstveni dom Zagreb - Zapad, Zagreb, Hrvaška
Splošna stomatologija, nujna zobozdravstvena pomoč

2008 - 2011 Zasebna zobna ordinacija Peco, dr.stom, Zadar, Hrvaška
Splošna stomatologija

2007 - 2008 Stomatološka poliklinika Zagreb, Zagreb (Hrvaška)
Splošna stomatologija

Članstva:
Član več hrvaških in mednarodnih strokovnih združenj in delovnih skupin:

 • HKDM
 • American academy of periodontology
 • European federation of periodontology
 • European association for osseointegration
 • ITI, Societa italiana di parodontologi
 • Researchgate
 • Dentalxp
 • American academy of cosmetic dentistry