ORALNA REHABILITACIJA


Pod pojmom oralne rehabilitacije razumemo celovito diagnostiko in zdravljenje žvečnega sistema z uporabo najbolj kompleksnih rekonstruktivnih stomatoloških posegov pri najbolj zahtevnih primerih izgube zob in motenj v delovanju žvečnega sistema.

Oralna rehabilitacija vedno zahteva timsko delo vrhunskih strokovnjakov, najpogosteje z vseh področij stomatološke znanosti pod vodstvom stomatologa, ki je usposobljen na področju funkcijske diagnostike in zdravljenja.

Takšna ekipa v centru Dental esthetic deluje že več kot 15 let in se lahko pohvali s številnimi uspešnimi zdravljenji najzahtevnejših primerov, katerim smo po ponovno vzpostavljeni normalni funkciji žvečnega sistema povrnili lep nasmeh.

Pri tako zahtevnih primerih je najpogosteje potreben poseg na vseh obstoječih zobeh, ali pa gre za popolnoma brezzobo čeljust. V obeh primerih je potrebno rekonstruirati vse zobne enote in ponovno vzpostaviti normalne medčeljustne odnose in pravilno delovanje celotnega žvečnega sistema, kar pomeni naslednje:

  1. Rekonstrukcija in pravilen estetski videz zob in dlesni, vzpostavitev pravilnega stika med zobmi pri spojitvi zob in pravilen stik med zobmi pri premikanju čeljusti (zelo pomembno).
  2. Vzpostavitev pravilnega medčeljustnega odnosa zgornje in spodnje čeljusti v vseh treh smereh (vodoravno, po višini in v smeri naprej-nazaj).
  3. Vzpostavitev pravilnega položaja sklepnega diska, v obeh čeljustnih sklepih.
  4. Vzpostavitev pravilnega tonusa in funkcionalnosti žvečnih mišic, najbolj kompleksnega mišičnega sistema v organizmu.
  5. Vzpostavitev pravilnih nevro-muskularnih povezav oziroma vzpostavitev pravilnega nadzora možganov nad žvečnim sistemom preko žvečnega in mišičnega sistema za kontrolo premikanja spodnje čeljusti (t. i. pravilni engram)

Zato je pri tako zahtevnih primerih značilna motnja vseh zgoraj navedenih parametrov. Za ponovno skladno delovanje celotnega žvečnega sistema in za povrnitev lepega nasmeha pacientu, je potrebno usklajeno delovanje na vsakega od njih ter njihovo uravnoteženje.

Primer kompleksne oralne rehabilitacije z uporabo keramičnih zobnih mostičkov, prevlek in implantatov:

                                      

                   Pred poegom                                                                   PoPosegu