RADOVI PRIJE I POSLIJE


Cirkon-keramičke krunice i mostovi:

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

  

Metal-keramičke krunice: