PREPARACIJA ZUBA NA STEPENICU


Preparacija zuba sa cirkularnom stepenicom i preciznom granicom preparacije te precizno rubno zatvaranje osnovni su preduvjeti za izradu vrhunskih estetskih keramičkih krunica i mostova, zdravo i lijepo zubno meso nakon izrade keramičke krunice ili mosta te idealan odnos između izgleda zubnog mesa i keramičke krunice.

Preparaciju zubaza keramičku krunicu sa cirkularnom stepenicom i preciznom granicom preparacije  radimo tako da u području zubnog vrata u razini zubnog mesa cirkularno isprepariramo oštru granicu preparacije sa blagom stepenicom na koju će onda precizno sjesti keramička krunica. Samo u tom slučaju možemo imati precizan spoj između zuba i ruba keramičke krunice, a keramička krunica se idealno bez bilo kakvih prijelaza nastavlja na korijen zuba što nazivamo rubno zatvaranje.

Preciznost spoja kod metal-keramičkih krunica iznosi 20 mikrona (stoti dio milimetra), a kod cirkon-keramičkih krunica 5 mikrona. Ta preciznost kod cirkon-keramike je najveća prednost u odnosu na metal-keramiku te se prvenstveno zbog toga cirkon-keramika danas preporuča kao materijal izbora pri izradi zubnih krunica i mostova. U taj mikronski prostor između keramičke krunice i ostatka zuba postavlja se adhezivni zubni cement koji lijepi krunicu za zub i nastaje čvrsti hermetički spoj bez bilo kakve pukotine tako da keramička krunica i ostatak zuba postaju „jedno tijelo“. Zbog toga, pri tako preciznoj izradi, nema mogućnosti zaostajanja hrane u području spoja keramičke krunice i ostatka zuba, nakupljanja bakterija koje uzrokuju upalu zubnog mesa te nastanka karijesa ispod krunica.