STERILIZACIJA I DEZINFEKCIJA


U Dental esthetic centru, kao i u svim ordinacijama u Europi i ostalom razvijenom svijetu, koristimo najuvremenije protokole u zaštiti naših pacijenata i našeg osoblja od prijenosa infekcije pri stomatološkim zahvatima.

Primjena metoda zaštite pacijenata od prijenosa infekcije je zakonski regulirana Republici Hrvatskoj kao i u cijeloj Europskoj Uniji čiji smo sastavni dio i mi se toga strogo pridržavamo. To je naša stručna, moralna i zakonska obveza.

Svo medicinsko osoblje, zubne asistentice, zubni tehničari, medicinske sestre i naši liječnici u Republici Hrvatskoj su za vrijeme školovanja i studija medicine i stomatologije vrhunski educirani na području dezinfekcije i sterilizacije odnosno u zaštiti pacijenata i osoblja od širenja infekcije pri medicinskim zahvatima.

U Republici Hrvatskoj naš Hrvatski zavod za javno zdravstvo je državna ustanova kojoj je jedna od osnovnih funkcija razvijanje praćenje i kontrola najsuvremenijih protokola u suzbijanju širenja infektivnih bojesti. Zavod ima dugu tradiciju i jedna je od starijih ustanova toga tipa u Europi. Zavod za javno zdravstvo strogo kontrolira primijenu protokola zaštite od širenja infekcije u svim ordinacijama i zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj te  redovito dolaze u kontrolu u naše ordinacije. Pri dolasku u kontrolu  uzimaju briseve sa radnih površina i provjeravaju ispravnost naših uređaja za sterilizaciju instrumenata te provjeravaju da li smo opremljeni sa svima materijalima za jednokratnu uporabu i adekvatnim dezinfekcijskim sredstvima.

Naše osoblje koje sudjeluje u terapiji naših pacijenata je cijepljeno protiv hepatitisa B i redovito odlazi na zdravstvene preglede što je također naša zakonska obveza u Republici Hrvatskoj i pod nadzorom je Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Materijali za jednokratnu primjenu

U Dental estetic centru pri radu s pacijenatima koristimo isključivio jednokratne šprice i igle za anesteziju i ispiranje kanala korijena zuba pri endodonciji. 

Sav ostali potrošni materijal koji koristimo je također samo za jednokratnu uporabu u što spadaju zaštitne maske i rukavice za osoblje te  jednokratne čaše i sisaljke, jednokratne podloge za instrumente te jednokratni papirnati ubrusi i zaštitne pregače za pacijente.

Dezinfekcija

Dezinfekcija je postupak kojim uklanjamo ili inhibiramo sve prisutne mikroorganizme odnosno smanjujemo broj živih mikroorganizama  na najmanju moguću mjeru tako da više nisu štetni za zdravlje čovjeka. Dezinfekcijom uklanjamo mikroorganizme, ali ne možemo ukloniti bakterijske spore.

Sve radne površine u ordinaciji se redovito dezinficiraju najučinkovitijim suvremenim sredstvima za dezinfekciju prije i poslije rada sa svakim pacijentom.   Svi instrumenti nakon zahvata na pacijentu se prvo dezinficiraju, a nakon toga idu na sterilizaciju.

Sterilizacija      

Sterilizacija je postupak kojim se uništavaju sve vrste i oblici mikroorganizama, uključujući i najotpornije bakterijske spore. Sterilno, znači lišeno svakog oblika i kategorije života.

U Dental estethic centru imamo posebnu prostoriju za sterilizaciju i sve instrumente steriliziramo isključivo u najsuvremenijem autoklavu. U prostoriju za sterilizaciju pristup ima samo ovlaštena asistentica koja je vrhunski aducirana na tom području. Ona provodi cijeli postupak te redovito vodi evidenciju o svim obavljenim sterilizacijama.

Autoklav je uređaj u kojem se vrši sterilizacija instrumenata vlažnim zrakom na visokoj temperaturi i visokim pritiskom kroz određeno vrijeme. Instrumenti se zapakiraju u jednokratne vrećice i stavljaju se na sterilizaciju u  autoklav i nakon toga se pohranjuju u posebne spremnike obasjane UV svijetlom do njihove primjene. Ultravioletno svjetlo također eliminira mikroorganizme.
Autoklaviranje je najpouzdanija metoda sterilizacije i jedino nju se koristi u svim velikim bolničkim sistemima za sterilizaciju kirurškog instrumentarija. Pošto u Dental esthetic centru maksimalno vodimo računa o zdravlju naših pacijenata te obavljamo puno kirurških zahvata u ustima i ugradnji implantata,  koristimo isključivo tu najučinkovitiju metodu sterilizacije.