SINUS LIFTING


Sinusi su šupljine u kostima u području lica, a veličina maksilarnog sinusa čest je ograničavajući faktor za ugradnju implantata u gornjoj čeljusti.

Maksilarni sinus može biti toliko velik da nam preostane samo nekoliko milimetara kosti u gornjoj čeljusti, pogotovo u predjelu kutnjaka gdje je najvažnije ugraditi implantate da bi imali pravilnu funkciju žvačnog sustava.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinus lifting je podizanje dna maksilarnog sinusa da se dobije dovoljna količina kosti za ugradnju implantata u gornjoj čeljusti u području stražnjih zubi. Operativni zahvat se izvodi tako da se bočno iznad desni pristupa sinusu, zadim se  odiže  membrana sinusa i postavlja se preparat umjetne kosti između kosti i membrane sinusa. Ako je nadoknada kosti manjeg opsega, možemo odmah ugraditi implantat za vrijeme sinus liftinga, a ako je nadoknada kosti opsežnija, čekamo 4 do 6 mjeseci sraštanje kosti pa nakon toga ugrađujemo implantat. 

Zahvat je bezbolan i radi se u lokalnoj anesteziji.