PRGF PLAZMA BOGATA FAKTORIMA RASTA


PRGF-Endoret je prva tehnika bazirana na dobivanju 100% autolognog koncentrata faktora rasta (dobivenog iz vlastite krvi pacijenta), a primjenjuje se u svrhu regenerativnog djelovanja na različita tkiva. Ova jednistvena i sigurna tehnika prepoznata je u cijelom svijetu i patentirana od strane BTI Biotehnološkog instituta. Regenerativna medicina je postigla revoluciju u potrazi za novim načinima terapije. Naše tijelo sadrži plazmu i milione trombocita bogate faktorima rasta sa sposobnošću regeneracije i reparacije tkiva.

PRGF tehnologija

Upotrebom PRGF-Endoret tehnologije u dentalnoj medicini učinkovito postižemo:
- brže cijeljenje
- smanjujemo rizik infekcije
- smanjujemo infekciju
- smanjujemo oteklinu

Postupak primjenjujemo kod:
- terapije implantatima
- teapije parodontnih defekata
- vađenja zuba

Pripravak plazme dolazi u različitim formulacijama, kao tekućina, gel ili fibrinska membrana, ovisno o primjeni. Osim u dentalnoj medicini, PRGF-Endoret ima široku primjenu u regeneraciji zglobova i ligamenata, te regeneraciji kože.