IMPLANTOLOGIJA


U Dental Estehic Centru  primjenjujemo najsuvremenije protokole implantološko-protetske rehabilitacije. Ti dijagnostički i terapijski postupci spadaju u domenu rada našeg posebno educiranog multidisciplinarnog implantološkog tima.

Ne treba posebno naglašavati životni komfor kada ponovo imate zube koje osjećate i koji funkcioniraju kao vaši prirodni zubi, a ne pomične zubne proteze.

Postupak implantacije potpuno je bezbolan i radi se pod lokalnom anestezijom.

 

Trajnost implantata

Postoji još uvijek mišljenje o rizičnosti i nesavršenosti zubnih implanatata. Nasuprot tome želimo istaknuti znanstveno i stručnu dokazanu činjenicu i nadasve „dobru vijest“, da zubni implantati imaju najbolju prognozu u usporedbi s bilo kojom drugom metodom nadomještanja izgubljenog zuba.

 

Trajnost implantata je gotovo jednaka trajnosti naših prirodnih zubi jer se implantati ponašaju vrlo slično kao i prirodni zubi.To ugradnju implantata čini apsolutno opravdanim postupkom u povećanju kvalitete života.

Proizvođači zubnih implantata daju doživotnu garanciju na sami implantat.Znanstveno-stručne studije danas pokazuju da preko 95% implantata traje više od deset godina nakon ugradnje u čeljust, a mnogi i dulje od toga što možemo potvrditi i mi u Dental esthetic centru na osnovu našeg dugugodišnjeg iskustva. Veliki broj naših pacijenata imaju implantate više od 20 godina nakon ugradnje.

Za takvu dugotrajnost implantata izuzetno je važna detaljna i točna dijagnostika, ispravno planiranje broja i smještaja implantata te njihovo pravilno opterećenje u pojedinoj čeljusti te pravilan pristup pri samoj ugradnji implantata.

Održavanje oralnog zdravlja je uz pravilnu higijenu usne šupljine te redovite kontrole kod stomatologa  uz profesionalnu higijenu i čišćenje zubnog kamenca jednako tako je važno za dugotrajnost implantata, kao i opće zdravlje organizma.  

Pušenje je vrlo značajan ograničavajući faktor u trajnosti implantata.

Ograničenja za primjenu implantata

Gotovo  da i ne postoje osim nekih teških sistemskih bolesti kao što je nekontrolirani dijabetes. Postoji relativno ograničenje u slučaju da nema dovoljno kosti ili je struktura kosti nepovoljna jer kod dugotrajne bezubosti dolazi do razgradnje i nestajanja kosti. Veliki, razvijeni maksilarni sinusi (prazni prostori ispunjeni zrakom u gornjoj čeljusti) te blizina kanala mandibularnog živca u donjoj čeljusti također mogu stvarati određene prepreke pri ugradnji implantata. U takvim slučajevima  primjenjujemo augmentaciju čeljusne kosti,  autotransplantaciju kosti na čeljusti,te sinus lifting (podizanje dna maksilarnog sinusa).  To su posebno razrađene tehnike i zahvati na čeljusnim kostima ili maksilarnom sinusu putem kojih nadoknađujemo i regeneriramo izgubljenu kost. Na taj način dobivamo dovoljno kosti u visini i širini da u nju možemo ugraditi implantat. Takve zahvate nekada radimo kao poseban zahvat prije ugradnje implantata, a nekim slučajevima možemo to napraviti istovremeno sa ugradnjom implantata, ovisno o situaciji i težini slučaja. 

Komplikacije nakon ugradnje implantata

Neadekvatna zubna higijena, pušenje i ne dolasci na kontrole nakon ugradnje implantata najčešći su uzroci komplikacija nakon ugradnje implantata jer u tom slučaju može doći do infekcije implantata i okolnog tkiva što nazivamo periimplantitis. Periimplantitis se može liječiti ali u nekim slučajevima to nije moguće i tada treba ukloniti inficirani implantat i nakon oporavka  ponovo implantirati. Nepravilno opterećenje implantata i neadekvatna funkcija žvačnog sustava također mogu dovesti do komplikacija i gubitka implantata.  Vrlo rijetko može doći i do odbacivanja implantata i obično je to posljedica općeg stanja organizma pacijenta.

Dijagnostika  

Svaki implantološki postupak je individualan i zahtjeva pomno planiranje i analizu prije samog postupka. Stoga u Dental estethic centru prije ugradnje implantata i izradedefinitivnog protetskog rada, kao i kod svakog drugog zahvata, uvijek obavljamo dataljan razgovor sa pacijentom. Upoznajemo ga se sa svim mogućnostima ove vrste terapije i eventualnim rizicima, te se uz pacijentov pristanak pristupa daljnjoj dijagnostici i terapiji.  Zatim se radi detaljna dijagnostika i funkcijska analiza žvačnog sustava pacijenta, te provjera općeg stanja organizma.

Ortopantomogram 

Uz obvezatan ortopan (Rtg. snimka kompletnih čeljusti i zubi) i izradu modela čeljusti primjenjujemo i najsuvremenije dijagnostičke metode kao što su:CBCT (trodimenzionalni CT) da se utvrdi točan oblik i struktura i raspoloživost čeljusne kosti, analiza gustoće kosti, analiza modela u artikulatoru i izračun djelovanja sila te kondilografija (dijagnostika čeljusnog zgloba, položaja i kretnji čeljusti ta aktivnosti žvačne muskulature).
  

CBCT snimka

Na osnovu provedene dijagnostike i funkcijske analize izrađujemo individualni plan terapije za svakog pacijenta u kojemodređujemo dovoljan broj i pravilan položaj implantata u pojedinojčeljusti što je osnova za dugotrajnost implantata.Nakon toga pristupamo terapiji.

Ne smiju se raditi veći kompromisi u broju i položaju implantata u odnosu na rezultate dijagnostike i funkcijske analize. U većini slučajeva tada nastaju problemi u smislu skraćenja vijeka trajanja ili preranog gubitka implantata.