AUGMENTACIJA KOSTI


Osnovni preduvjet za ugradnju implantata je dovoljna količina kosti  po visini i širini. Čest je slučaj da nemamo dovoljno kosti za ugradnju implantata jer znamo da nakon vađenja zuba dolazi do resorpcije odnosno nestanka kosti, pogotovo ako zub nije nadoknađen dugo vremena nakon vađenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augmentacija kosti je kirurški postupak nadogradnje kosti u gornjoj ili donjoj čeljusti u području zuba da se dobije dovoljna količina  kosti za ugradnju implantata. Vertikalna koštanomaugmentacijom povećavamo visinu čeljusne kosti, a horizontalnom  koštanom augmentacijom povećavamo debljinu čeljusne kosti.  Autologna augmentacija je nadoknada vlastitom kosti koja se presađuje iz dijela čeljusti gdje je ima dovoljno (najčešće brada i iza umnjaka) u dio čeljusti gdje nam je potrebna. 

Preparate umjetne kosti danas češće primjenjujemo za augmentaciju kosti jer zahvat jednostavniji,brži i manje stresan za pacijenta. Umjetna kost kroz određeno vrijeme potpuno sraste sa okolnom kosti. Međutim augmentacija umjetnom kosti ima svoja ograničenja i kod opsežnijih nadoknada kosti moramo primijeniti autolognu augmentaciju. 

Kod manje opsežnih augmentacija, kada imamo relativno dosta kosti  možemo augmentaciju napraviti istovremeno sa ugradnjom implantata. Kod opsežnih augmentacija kada nedostaje pono kosti, prvo radimo augmentaciju i čekamo sraštanje kosti kroz 4 do 6 mjeseci pa tek nakon toga naknadno ugrađujemo implantat na tu poziciju. Zahvat je bezbolan i radi se u lokalnoj anesteziji.