ALL ON FOUR


All on fuor metoda primjenjuje se kod pacijanata sa bezubim čeljustima ili u slučajevima kad postoji još određeni broj zubi u čeljusti ali su izrazito parodontozni ili se iz nekog drugog razloga ne mogu iskoristiti za izradu fiksnog protetskog rada te se moraju izvaditi nakon čega ostaje bezuba čeljust. Može se primijeniti u gornjoj i u donjoj čeljusti.

All on four, kao što sam naziv kaže (sve na četiri), podrazumijeva postavljanje kompletnog zubnog niza u jednoj čeljusti na četiri implantata. To je fiksni zubni most od 12 zubi koji se vijcima učvršćuje za četiri implantata i na taj način se fiksira za čeljust te trajno ostaje u ustima. Most iz usta se može izvaditi samo pri redovitim kontrolama kada ga stomatolog može odvojiti od implantata da bi se napravila profesionalna higijena i nakon toga most se  ponovo vraća u usta i fiksira na implantate. To je u pravilu kompromisna metoda opskrbe bezube čeljusti fiksnim protetskim radom na implantatima kada nemamo dovoljno kosti za ugradnju dovoljnog broja implantata za izradu klasičnog zubnog mosta na implantatima, a nije moguća nadogradnja i transplantacija kosti  ili pacijent to ne želi.  

 

 

Prednost all on four metode uodnosu na klasične totalne proteze je u tome što je to fiksni protetski rad koji je stabilan i ne vadise iz usta kao bilo koji fiksni zubni most. Znatno je gracilniji od klasičnih totalnih proteza i pokriva samo zubni greben što posebno dolazi do izražaja u gornjoj čeljusti jer ne pokriva cijelo nepce kao klasična totalna proteza. To omogućava očuvanje osjeta okusa i dodira  te maksimalni komfor u ustima. U odnosu na klasični most na implantatima kod bezubih čeljusti, za all on fuor metodu je potreban manji broj implantata i nije potrebna operacija nadoknade izgubljene kosti što pojednostavnjuje postupak te je oporavak pacijenta puno brži a samim tim je i komercijalno manje zahtjevan za pacijenta uz napomenu da je uvijek sigurnije ići sa većim brojem implantata ako je to moguće.

 

Posebnost all on four metode

Kod bezubih čeljusti resorpcija kosti (nestanak kosti) znatno je izraženija u području stražnjih zubi dok u području prednjih zubi kost obično ostaje dovoljno očuvana za ugradnju implantata. Posebnost ove metode je u tome da se implantati ugrađuju pod određenim kutem u području prednjih zubi i u početnom dijelu stražnjih zubi. Na taj način se kompenzira nedostatak kosti u stražnjem segmentu čeljusti i postiže velika čvrstoća implantata i otpornost na sile žvakanja. Zbog toga se  tako ugrađeni implantati mogu odmah nakon operacije opteretiti privremenim fiksnim protetskim radom sa svih 12 zubi koliko je potrebno za normalno funkcioniranje žvačnog sustava i vrhunsku estetiku, a nakon tri mjeseca od ugradnje implantata i sa trajnim fiksnim radom.

Zubi u jednom danu  - Metodom all on four u istom danu u lokalnoj anesteziji bezbolno vadimo preostale protetski neiskoristive zube ili zaostalo korijenje ako su prisutni, nakon toga pristupamo ugradnji četiri implantata ubezubu čeljust i odmah poslije toga toga izrađujemo fiksni protetski rad sa svim zubima te ga fiksiramo na ugrađene implantate. Također u istom posjetu, ako je potrebno, modeliramo i zubni greben radi pravilnog prilijeganja trajnog fiksnog rada uz zubni greben.

Dva prednja implantata ugrađuju se okomito na poziciju dvojki lijevo i desno, a dva stražnja implantata ugrađuju se se pod kutem od 45 stupnjeva i izlaze iz kosti u području zuba broj pet sa svake strane čeljusti. Odmah nakon ugradnje implantata izrađuju se privremeni akrilatni zubi (vrsta biokompatibilnog plastičnog materijala za izradu privremenih zubi).

Definitivni trajni rad - Nakon tri mjeseca kada dođe do potpunog sraštavanja implantata sa čeljusnom kosti u jednom posjetu se vrlo jednostavno i bezbolno skidaju vijci i oslobađa se privremeni rad od implantata te se vadi iz usta. Uzima se otisak za definitivni rad, nakon čega se ponovo privremeni rad fiksira vijcima na implantate i nosi se dok traje izrada trajnog rada. Kad je trajni rad gotov ponovo se oslobađa i vadi iz usta privremeni rad, a definitivni rad se vijcima trajno fiksira u usta.  

Definitivni rad kod all on four metode može biti izrađen od nekoliko vrsta materijala: 
-kompozitni most sa 12 zubi na 4 implantata: osnovna varijanta sa vrlo dobrom estetikom, čvrstoćom i trajnošću 
- metal-keramički most sa 12 zubi na 4 implantata: odlična estetika, čvrstoća, trajnost i biokompatibilnost
-cirkon-keramički most sa 12 zubi na 4 implantata: vrhunska estetika, preciznost, čvrstoća, trajnost i maksimalna biokompatibilnost. Cirkon-keramika je materijal izbora u vrhunskoj estetskoj stomatologiji današnjice.

 

 

 

All on six metoda je fiksni protetski rad sa svim zubima postavljen i fiksiran na 6 implantatau bezuboj čeljusti. Za razliku od all on four metode, kod all on six se pored 4 implantata u fronti, ugrađuju još 2 implantata u području kutnjaka, po jedan implantat na svakoj strani.  Daljnji postupak izrade privremenog i trajnog rada jednak je kao i kod all on four metode. 
Uvijek je poželjno dati prednost all on six metodi i ugraditi više implantata u prednji i stražnji dio bezubih čeljusti ako je to moguće. 

Više implantata omogućava  pravilniji raspored žvačnih sila i znatno manju opterećenost pojedinog implantata što utječe na trajnost implantata i znatno smanjuje rizik od gubitka implantata.