POLITIKA PRIVATNOSTI


Dental Esthetic Centar d.o.o., Nova Ves 7, 10 000 Zagreb, OIB: 48896095877 (u daljnjem tekstu: DEC) kao voditelj obrade Vaših osobnih podataka, koristi i štiti sve informacije u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679, a koje Korisnici istoj dostavljaju koristeći web stranicu www.dental-esthetic.eu te ostale naše usluge, osobito u pogledu obrade osobnih podataka u pružanju svojih usluga.

Osobni podatak predstavlja svaku informaciju koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se kao takva može odrediti. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (primjerice ime, prezime, adresa stanovanja, email adresa, i slično).Osobni podaci koriste se isključivo u cilju obavljanja osnovne djelatnosti DEC i ne prikupljaju se u marketinške ili neke druge svrhe.

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup pojedinih radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo to automatskim sredstvima ili ne, a kao što su prikupljanje, organiziranje, snimanje, spremanje, povlačenje, uvid, korištenje, prilagodba ili izmjena, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, također i provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim osobnim podacima.

Kako prikupljamo osobne podatke

DEC prikuplja Vaše osobne podatke, između ostalog u slijedećim slučajevima:

 • ukoliko izravno kod nas kupite/ izvršite uslugu
 • ukoliko nas izravno kontaktirate putem bilo koje internetske stranice Stomatološke poliklinike DEC kako biste zatražili informaciju i/ili ponudu za naše usluge, putem naše kontakt forme na internetskoj stranici
 • ako odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, na primjer ispunjavanjem kontakt forme za unos podataka na našoj internetskoj stranici
 • ukoliko ste mlađi od 16 godina, molimo Vas da nam ne pružate nikakve podatke bez prethodnog odobrenja roditelja ili skrbnika.
 • ako nam naši partneri dostave Vaše podatke na propisom dozvoljen način

Kako se Vaši podaci mogu koristiti

Korištenje Vaših osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih „osnova“, a mi ovim pravilnikom uređujemo osnove za svaku pojedinu upotrebu Vaših osobnih podataka.

Opravdane osnove za obradu podataka predstavljaju između ostalog i ugovornu obvezu, legitimni interes, zakonsku osnovu i suglasnost. Obradu na temelju legitimnog interesa DEC koristi za promoviranjem i pružanjem informacija o svojim uslugama, u svrhu održavanja najviših standarda prodaje usluga iz svoje ponude. Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih kupaca, odmjerena su u odnosu na interes DEC da obrađuje podatke u navedenu svrhu.

DEC će prikupiti kontaktne podatke, jamstvu, podatke o izvršenim uslugama, kao i informacije o povijesti Vas kao našeg pacijenta, kada koristite naše usluge u svrhu obrade zahtjeva na temelju jamstva ili tehničke podrške za već izvršene usluge.

Osobni podaci trećim stranama mogu se prenositi ali samo pod uvjetom da za navedeno postoji opravdana osnova za prijenos, kao što je prijevoz ili ispunjenje usluge.

DEC se koristi direktnim marketingom temeljem Vaših osobnih podataka kako bi Vas informirali o novostima i promocijama aktualnim u našoj ponudi, o posebnim pogodnostima za kupnju, prezentacijama novih proizvoda, kao i našim nastupima na sajmovima, usavršavanjima, konferencijama, te ostalim događanjima isključivo uz Vašu suglasnost.

Suglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Svaka osoba također može osobno bilo kada izjaviti prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu, na propisan način.

DEC podliježe Zakonima Republike Hrvatske, kao i nadnacionalnim propisima, i dužan ih se pridržavati, uključujući pružanje Vaših osobnih podataka tijelima za provedbu Zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu a gdje je to zahtjevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo Vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ukoliko bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za Vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

Kako čuvamo sigurnost Vaših podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, a sve kako bismo Vas zaštitili i održali sigurnost, te integritet i dostupnost Vaših osobnih podataka.

Između ostalog, u svrhu zaštite sigurnosti Vaših podataka, koristimo i slijedeće mjere:

 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • strogo ograničen osobni pristup Vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i spriječavanja zlouporabe osobnih podataka.
 • postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa

Svi Vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti. Zaštita privatnosti Vaših podataka je trajna, te DEC poduzima sve mjere potrebne za njihovu potrebnu zaštitu. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Registracijom ili ispunjavanjem kontakt forme na internet stranici www.dental-esthetic.eu, dajete nam zasebnu suglasnost (privolu) da obrađujemo Vaše osobne podatke navedene u registracijskoj ili kontakt formi u određenu svrhu/e, kao i podatke dostupne u procesu dostave dokumentacije u vidu snimke ortopana i slično. Svrhe koje DEC može istaknuti u registracijskoj ili kontakt formi zahtijevaju zasebnu privolu svake osobe posebno.

Obvezujemo se čuvati privatnost Vaših osobnih podataka te s istima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (679/2016) EU, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i drugim važećim primjenjivim propisima. Prikupljene osobne podatke korisnika kao i posjetitelja naše web stranice, te ostalih pacijenata ili potencijalnih pacijenata, ne smijemo i nećemo neovlašteno upotrebljavati niti navedene učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban Zakon dozvoljava, ukoliko to čini našu Zakonsku obvezu ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.

Obvezujemo se da nećemo zloupotrebljavati osobne podatke iz registracijskog ili drugog obrasca ili prikupljene putem cookies-a, niti ih bez Vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje Zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (primjerice ime, prezime, adresa stanovanja,  adresa emaila i slično), a koji služe za odgovaranje na upite Korisnika, statistiku te eventualno slanje posebnih ponuda i newslettera, a po posebno pribavljenoj privoli.

Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima DEC a kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici DEC-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se pružati zaštitu Vaših osobnih podataka na način da prikupljamo samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjenje svrhe dane nam privole ili legitimnog interesa, ugovorne ili Zakonske osnove. Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe (IP adresa, vrste pretraživača, ime domene, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i slično) koristit ćemo isključivo radi ocjene posjećenosti naše internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti, odnosno u statističke svrhe.

DEC informira Korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka te koristi iste za marketinške kampanje isključivo po posebno pribavljenoj privoli. U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Korisnik je dužan promjenu izvršiti i u korisničkim podacima.

Prema važećem nacionalnom i nadnacionalnom Zakonodavstvu, u cilju zaštite povjerljivosti osobnih podataka, posebno se obvezujemo postupati s Vašim podacima u skladu sa Zakonom i dobroj vjeri, ne prosljeđivati podatke bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne privole, prikupljati podatke isključivo u točno određene i Zakonite svrhe, ne prosljeđivati osobne podatke državama izvan područja EU ukoliko ta država ne osigurava primjerenu razinu zaštite podataka, osigurati primjerenu, sigurnu pohranu osobnih podataka, na način da ista ne prelazi svrhu radi koje su podaci prikupljeni i radi koje se obrađuju,  osigurati obradu osobnih podataka samo za vrijeme i svrhu za koju je to potrebno, osigurati točnost osobnih podataka, poduzimati sve potrebne i prikladne tehničke i organizacijske mjere radi sprječavanja oštećenja, uništenja ili gubitka osobnih podataka Korisnika.

Za slučaj da više ne želite da na bilo koji način više obrađujemo Vaše podatke, zahtijevate brisanje, ispravak ili prijenos Vaših podataka, o tome nas obavijestite i to putem email poruke na email adresu Službenika za zaštitu podataka: dpo@dental-esthetic.eu 

DEC može kontaktirati Korisnika radi provjere autentičnosti zahtjeva.

Korisnik koji je fizička osoba može u bilo kojem trenutku zatražiti da mu/joj DEC:

 • Omogući pristup katalogu prikupljanja osobnih podataka
 • Pruži informacije o svrsi obrade i vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, kao i sva potrebna objašnjenja u tom smislu
 • Potvrdi obrađuju li se podaci u odnosu na Korisnika te omogućiti pregled osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane osobnih podataka i da ih kopira
 • Pruži popis trećih osoba kojima su preneseni osobni podaci, kada su im preneseni, temeljem čega i u koju svrhu
 • Pruži informacije o izvorima na kojima se temelje evidencije koje osobne podatke sustav pohrane sadrži o pojedincu i načinu obrade
 • Objasni tehničke ili logičko tehničke postupke donošenja odluka ukoliko obavlja automatizirano odlučivanje obradom osobnih podataka pojedinca
 • Proslijedi osobne podatke koji su sadržani u sustavu pohrane podataka

Rok čuvanja podataka naših Korisnika od strane DEC traje doživotno ili do primitka zahtjeva za brisanje od strane pojedinca a na koga se navedeni osobni podaci odnose, nakon čega se pohranjeni osobni podaci brišu. DEC čuva osobne podatke dulje od navedenog roka samo ukoliko je to obvezujuće važećim propisima u Republike Hrvatske ili nadnacionalnim Zakonodavstvom.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Ukoliko Korisnik ima prigovore na obradu njegovih podataka od strane DEC-a, uvijek može uložiti prigovor nadležnom državnom tijelu, a sve sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.