ORALCHIRURGIE


Oralna kirurgija je najstarija grana dentalne medicine jer je najčešći oralno kirurški zahvat bio vađenje zuba, koji je na žalost i danas u nekim slučajevima prijeko potreban.Prvi zubari su u pravilu vadili zube. Na svu sreću stomatologija se s vremenom razvijala u sasvim drugom pravcu, prvenstveno kao preventivna, restaurativna i rekonstruktivna stomatologija.

U Dental esthetic centru naši stručnjaci redovito prate najsuvremenija dostignuća na području stomatologije i medicine uopće. Suvremeno stajalište medicinske struke je da se zubi vade samo u slučaju kada nisu moguća nikakva druga druga rješenja ili kada je ukupno zdravlje organizma ugroženo što mi u Dental esthetic centru podržavamo i tako postupamo.

Oralna kirurgija se razvila kao posebna grana stomatologije koja podrazumijeva pored osnovnog vađenja zuba još veliki broj zahvata koji su nam od velike pomoći pri korekciji nepovoljnih anatomskih struktura u usnoj šupljini, kod trauma zubi i čeljusti, kod ispravljanja estetskih nedostataka i defekata u području lica i čeljusti, kod ortodontskih zahvata, kod liječenja korijena zuba, kod implantologije u smislu rekonstrukcije koštanog tkiva i sinusa da se dobije dovoljno prostora za ugradnju implantata te kod funkcionalnih poremećaja žvačnog sistema.

Svi oralnokirurški zahvati u Dental esthetic centru, kao i ostali stomatološki zahvati, odvijaju se u apsolutno sterilnim uvjetima sa sterilnim instrumentima i potpuno bezbolno u lokalnoj anesteziji.

 

Vađenje zuba

To je još uvijek jedan od najčešćih zahvata u oralnoj kirurgiji i vađenju zuba pristupamo u slijedećim slučajevima:
             

  • kod uznapredovalog karijesa koji je razorio krunu i korijene zuba toliko da se ne mogu nadograditi
     
  • kod opsežnih upalnih procesa u kosti upodručju vrha korijena zuba koji se više ne mogu liječiti

  • kod uznapredovale parodontne bolesti zuba kada je izgubljena većina potpornih struktura zuba
     
  • kod loma korijena zuba kada je lom toliko ispod razine kosti da se zub više ne može nadograditi

  • kod vertikalne frakture zuba kada se zub doslovni uzdužno raskoli na dva dijela

  • kod impaktiranih (neizniklih) i poluimpaktiranih umnjaka koli izazivaju upalne reakcije 

Apikotomia                                                  

Apikotomia je zahvat kojim kirurški odstranjujemo vršak korijena i upalni proces u kosti oko njega što može biti granulom ili cista . Njemu uvijek predhodi andodontski zahvat odnosno punjenje kanala zuba što je preduvjet da možemo izvršiti apikotomiu.
Apikotomiu radimo u slučaju kada je upalni proces oko korijena zuba toliko opsežan da  smo endodontsko liječenje zuba nije dovoljno za cijeljenje kosti oko vrška korijena zuba te kod ciste koja se u svakom slučaju mora apikotomirati jer cista nikada ne cijeli i uvijek će se širiti i razarati okolno koštano tkivo.
Apikotomiu primjenjujemo i kada  iz nekog razloga ne možemo endodontski do kraja napuniti korijenski kanal. Uzrok tomu mogu biti suženi ili potouno zatvoreni korjenski kanali zbog kalcifikacije uzrokovane upalnom reakcijom zubne pulpe, postijećih nadogradnji u korijenu, zaostalih slomljenih endodontskih istrumenata ili anatomskih anomalija u korijenskom kanalu.
Apikotomiu možemo primijeniti i u slučaju loma vrška korijena zuba.

 

Alveotomia - komplicirano vađenje zuba

Alveotomia je komplicirano vađenje zuba, najčešće impaktiranog umnjaka koji nije iznikao ili je djelomično iznikao i uzrokuje upalne reakcije koje su popraćene otokom i obično su vrlo su bolne. Oko zuba se odstrani dio koštanog tkiva da bi se omogućio pristup zubu i da se napravi prostor da se zub može izvaditi.

   

Kortikotomia

Tim zahvatom omogućavamo nicanje zubima koji se razvili i nalaze u kosti u čeljusti a nisu iznikli i ne vidimo ih u ustima. Njih se otkrije rentgenskim snimkama čeljusti.
U tom slučaju kirurški se u cijelosti odstrani koštani pokrov takvog zuba da mu se omogući samostalno nicanje ili ortodontsko izvlačenje iz kosti u slučaju da ne može sam izrasti.