Dr. med. dent. Lidija Jozinovic

implantolog

Studij stomatologije:
1993. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu promovirana u zvanje doktor dentalne medicine

Specijalizacije:
Od 2015. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Zavodu za Oralnu Kirurgiju, specijalizantica oralne kirurgije.

Glavno područje rada:
- Dentalna implantologije
- Primjenjena funkcijska dijagnostika i terapija kod implantološke terapije i oralne kirurgije
- Oralna kirurgija

Stručno usavršavanje i priznanja:
2014. BTI Implant System and PRGF-Endoret course, Felipe Lopes DDS, DMD; Bernardo de Mira Corrêa DDS, DMD, Zagreb
2013. Ankylos-multi indicative, Dietmar Weng DMD, Amir Ćatić DMD, Pascale Grote MDT, Vienna
2012. Competence in Esthetics, Zagreb
2011. 6. Međunarodni Quintessence kongres, Zagreb
2010. Injection course for Esthelis and Fortelis, T. Bagatin, dr.med.spec. maksilofacijalne kirurgije
2010. Photographic course, Jan Schünemann ZTM
2010. Non-prep Veneers, Jan Schünemann ZTM, Michael Behm DMD
2009. 4. Međunarodni Quintessence kongres, Zagreb
2007. Astra-Tech, Protetski tečaj iz implantologije, Opatija
2007. Geistlich-Regenerativne tehnike u parodontologiji, Prof.Dr. Anton Sculean
2007. 2. Međunarodni Quintessence kongres, Zagreb
2006. Ultradent, Strojna obrada kanala Endo-Eze AET, Prof.dr. Renato di Toledo Leonardo
2003. 6. Dan funkcijske dijagnostike i funkcijske terapije, Zagreb
2001. – 2003. Estetska stomatologija i visokovrijedna stomatološka protetika : Stručno usavršavanje i radni tečajevi u Švicarskoj. Aeskulap - Klinik kod referenata sa Sveučiličta u Baselu: - estetska stomatologije i visokovrijedna stomatološka protetika - cirkon keramika - CAD/CAM tehnologija izrade krunica, mostova i ljuskica.
2002. Istitut für temporomandibuläre Regulation, Cranio-mandibuläre orthopädie, Reiner Schöttl DDS, Erlangen
2000. – 2003. Funkcijska dijagnostika i terapija, kraniomandibularne disfunkcije i visokovrijedna estetska stomatološka protetika u organizaciji Njemačke Znanstvene Akademije (APV) : Stručno usavršavanje u Njemačkoj kod referenata u okviru Njemačke Znanstvene Akademije (APV): - funkcijska dijagnostika i terapija i kraniomandibularnie disfunkcije, - elektronička dijagnostika kod kraniomandibularnih disfunkcija, - visoko vrijedna estetska stomatološka protetika
Od 1997. Trajno usavršavanje u organizaciji HKDM (Hrvatska Komora Dentalne Medicine): Niz radnih seminara i kongresa na području estetske stomatologije, visokovrijedne stomatološke protetike i implantologije.

Radno iskustvo:
Od 2018. Dental Esthetic Centar, Zagreb, Hrvatska
Stručni suradnik na području dentalne implantologije, primjenjene funkcijske dijagnostike i terapije kod implantoloških terapija i oralne kirurgije.
Od 2012. Privatna Stomatološka ordinacija Dental Design, Zagreb, Hrvatska
2001. – 2012. Stomatološka Poliklinika Kaptol, Zagreb, Hrvatska
Visokovrijedna stomatološka protetika, implantologija i funkcijsku dijagnostika i terapija.
1995. – 2001. Privatna stomatološka ordinacija, Zagreb, Hrvatska
1993. – 1995. Dom Zdravlja Centar – Zagreb, Hrvatska
Opća stomatologija u dnevnoj ambulanti i hitnoj stomatološkoj službi

Članstva:
HKDM (Hrvatska Komora Dentalne Medicine)
GFDT (Radna Grupa Za Funkcijsku Dijagnostiku I Terapiju)