Davor Čović, MBA

Direktor

Rojen je 24. oktobra 1969 v Osijeku. Končal je dodiplomski in podiplomski študij (MBA – poslovno upravljanje) na zagrebški Ekonomski fakulteti ter pridobil naziv univerzitetni specialist ekonomije (univ.spec.oec). V svoji karieri je zadnjih 15 let delal izključno na vodilnih položajih (predsednik uprave, direktor prodaje, direktor veleprodaje itd.), ter se vseskozi dodatno izobraževal in usposabljal na področju managementa s ciljem izboljšanja lastnega znanja in kompetenc. Ob tem je potrebno omeniti odlično znanje angleškega jezika ter dobro znanje nemškega in italijanskega jezika.

Njegov življenjski moto je vztrajnost in vseživljenjsko učenje.