IMPLANTOLOGIJA


V centru Dental Estehic uporabljamo najsodobnejše protokole implantološko protetične rehabilitacije. Ti diagnostični postopki in postopki zdravljenja spadajo v področje dela naše, še posebej strokovno usposobljene multidisciplinarne implantološke ekipe.

Seveda ni potrebno posebej omenjati udobja, ko imate v ustih namesto premične zobne proteze ponovno zobe, ki jih čutite in delujejo kot vaši naravni zobje.

Postopek implantacije je povsem neboleč, saj poteka v lokalni anesteziji.

 

Obstojnost implantatov

Še vedno obstajajo določena mnenja glede tveganosti in nepopolnosti zobnih vsadkov.
V nasprotju s tem želimo poudariti znanstveno in strokovno dokazano dejstvo in predvsem "dobro novico", da imajo zobni vsadki najboljšo prognozo v primerjavi s katerimkoli drugim načinom nadomestitve izgubljenega zoba.

Obstojnost zobnih vsadkov je skoraj enaka obstojnosti naših naravnih zob, saj se implantati obnašajo podobno kot naravni zobje. Zaradi tega je s ciljem povečanja kakovosti življenja postopek vgradnje implantatov povsem upravičen.

Proizvajalci zobnih implantatov dajejo doživljenjsko garancijo za sam implantat.

Strokovne raziskave danes kažejo, da več kot 95 % implantatov traja več kot deset let, številni pa še več, kar lahko potrdimo tudi mi v Dental Esthetic Centru na podlagi naših dolgoletnih izkušenj.

Veliko naših pacientov ima implantate več kot 20 let po njihovi vgradnji.

Za takšno dolgo obstojnost implantatov je izjemnega pomena podrobna in točna diagnostika, pravilno načrtovanje števila in namestitve implantatov ter njihova pravilna obremenitev v posamezni čeljusti in pravilen pristop pri sami vgradnji implantata.

Vzdrževanje oralnega zdravja je poleg pravilne higiene ustne votline in rednega pregleda pri zobozdravniku ter profesionalnega čiščenja zobnega kamna enako pomembno za obstojnost implantata kot splošno zdravje organizma.

Kajenje je eden od dejavnikov, ki pomembno vpliva na obstojnost implantata.

Omejitve za uporabo implantata

Omejitev skorajda ni, razen v primeru nekaterih težkih sistemskih bolezni, kot je npr. nekontrolirani diabetes.

Določena ovira se pojavi v primeru pomanjkanja kosti ali neprimerne strukture kosti zaradi dolgotrajne brezzobosti, ko pride do razgradnje kosti in njihove izgube.
Tudi veliki, razviti maksilarni sinusi (prazni prostori, napolnjeni z zrakom v zgornji čeljusti) in bližina kanala mandibularnega živca v spodnji čeljusti lahko povzročijo določene težave pri vgradnji implantatov.

V takšnih primerih se poslužujemo augmentacije čeljustne kosti, avtotransplantacije kosti na čeljusti, ter sinus lift (dvig dna maksilarnega sinusa).
To so posebej razvite tehnike in posegi na čeljustnih kosteh ali na maksilarnem sinusu, s katerimi povrnemo in obnovimo izgubljeno kost. Tako dobimo dovolj kosti, tako v širini kot v višini, da vanjo lahko vgradimo implantat.

Včasih tak poseg opravimo pred vgradnjo implantata, včasih pa poteka hkrati z vgradnjo implantata, odvisno pač od vrste in zahtevnosti primera.

Zapleti po vgradnji implantatov

Neustrezna zobna higiena, kajenje in neredne kontrole po vgradnji implantata so najpogostejši vzroki zapletov po vgradnji implantata, saj lahko v tem primeru pride do okužbe implantata in okolnega tkiva, kar imenujemo periimplantitis.

Periimplantitis je mogoče ozdraviti, v nekaterih primerih pa to ni mogoče in takrat je treba odstraniti okuženi implantat in ga po koncu okrevanja ponovno vgraditi.

Nepravilna obremenitev implantata in nepravilno delovanje žvečnega sistema lahko prav tako privedeta do zapletov in izgube implantata.

Zelo redko pa pride do zavračanja implantata, kar je običajno posledica splošnega stanja organizma pacienta.

Dijagnostika  

Vsak implantološki postopek je individualen in pred samim začetkom zahteva skrbno načrtovanje in analiziranje.

V centru Dental esthetic zato s pacientom, pred vgradnjo implantata in izdelavo končnega protetičnega izdelka, kot pri vsakem drugem posegu, najprej opravimo podroben pogovor. Seznanimo ga z vsemi možnostmi takšnega zdravljenja in z morebitnimi tveganji, nato pa ob pacientovem soglasju pristopimo k nadaljnji diagnostiki in zdravljenju.

Opravi se podrobna diagnostika in funkcijska analiza žvečnega sistema pacienta ter preverjanje splošnega stanja organizma.

Ortopantomogram 

Poleg obveznega ortopana (Rtg. posnetek kompletne čeljusti in zob) in izdelavi modela čeljusti, uporabimo tudi najsodobnejše diagnostične metode, kot so:

CBCT (trodimenzionalni CT), analiza kostne gostote, analiza modela v artikulatorju in izračun delovanja sil, ter kondilografija (diagnostika čeljustnega sklepa, položaja in premikanja čeljusti ter delovanje žvekalne muskulature).
  

CBCT posnetek

Na osnovi takšne diagnostike in funkcijske analize izdelamo individualni načrt zdravljenja za vsakega pacienta, v katerem določimo število in pravilen položaj implantatov v posamezni čeljusti, kar je osnova za njihov dolg obstoj. Nato pristopimo k samemu zdravljenju.

Glede na rezultate diagnostike in funkcijske analize ne smemo sprejemati kompromisov pri številu in položaju implantatov. V večini primerov lahko pride do težav kot je npr. krajša obstojnost ali prezgodnja izguba implantata.